WVUSports.com

Eli Godfrey

#15 Eli Godfrey

CB | Fr. | 5-9 | 180 | Philadelphia, Pa. | Haverford

No stats found for Eli Godfrey.
No articles found for Eli Godfrey.